آدرس:

تهران ، خیابان قزوین

ایمیل:

تلفن تماس:

شبکه‌های اجتماعی:

دریچه بازدید کناف ابعاد ۱۲۰*۶۰ سانتیمتر

جهت دسترسی به تاسیسات نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این دریچه دسترسی به فضای پشت سقف کاذب جهت تعمیر تاسیسات بسیار آسان خواهد بود. قیمت هر…

دریچه بازدید کناف ابعاد ۶۰*۶۰ سانتیمتر

جهت دسترسی به تاسیسات نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این دریچه دسترسی به فضای پشت سقف کاذب جهت تعمیر تاسیسات بسیار آسان خواهد بود. قیمت هر…

دریچه بازدید کناف ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر

جهت دسترسی به تاسیسات نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این دریچه دسترسی به فضای پشت سقف کاذب جهت تعمیر تاسیسات بسیار آسان خواهد بود. قیمت هر…

دریچه بازدید کناف ابعاد ۴۰*۴۰ سانتیمتر

جهت دسترسی به تاسیسات نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این دریچه دسترسی به فضای پشت سقف کاذب جهت تعمیر تاسیسات بسیار آسان خواهد بود. قیمت هر…

دریچه بازدید کناف ابعاد ۳۰*۳۰ سانتیمتر

جهت دسترسی به تاسیسات نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این دریچه دسترسی به فضای پشت سقف کاذب جهت تعمیر تاسیسات بسیار آسان خواهد بود. قیمت هر…

دریچه بازدید کناف ابعاد ۲۰*۲۰ سانتیمتر

جهت دسترسی به تاسیسات نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این دریچه دسترسی به فضای پشت سقف کاذب جهت تعمیر تاسیسات بسیار آسان خواهد بود. قیمت هر…

پیچ پانل 3.5 سرمته

پیچ پانل انواع مختلف دارد و بهترین نوع پیچ ساخت کشور تایوان می باشد . نوع دیگری هم ساخت کشور چین می باشد. قیمت هر بسته پیچ 3.5 سرمته از…

پیچ پانل 3.5 تیز

پیچ پانل انواع مختلف دارد و بهترین نوع پیچ ساخت کشور تایوان می باشد . نوع دیگری هم ساخت کشور چین می باشد. قیمت هر بسته پیچ 3.5 تیز از…

جهت خرید با مدیریت تماس بگیرید...